IPC, I/O, Motion and Automation

Beckhoff toimittaa avoimia automaatiojärjestelmiä, jotka pohjautuvat PC-pohjaiseen ohjaustekniikkaan. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa kenttäväyläkomponentit, liikkeenohjaustuotteet, teollisuus-PC:t ja ohjauspaneelit sekä automaatiosovelluksien ohjelmistot.

 

 
Beckhoff | The IPC Company
The IPC Company

Beckhoff toimittaa oikeanlaisen teollisuus- PC:n mitä erilaisimpiin sovelluksiin. Avoimiin standardeihin perustuvat korkealaatuiset komponentit ja räätälöity kokoonpano takaavat, että PC on varusteltu tehtävään parhaiten soveltuvalla tavalla. Sulautetut PC:t mahdollistavat modulaarisen teollisuus-PC teknologian käyttämisen automaatiossa.Automaation lisäksi Beckhoffin teollisuus-PC:t sopivat tehtäviin, joissa tarvitaan luotettavaa ja vaativiin olosuhteisiin soveltuvaa tietokonetta.

 
Beckhoff | The I/O Company
The I/O Company

Beckhoff I/O-järjestelmä mahdollistaa liitynnän kaikille signaalityypeille ja kenttäväylille. Käytettävissä on täydellinen valikoima kenttäväyläkomponentteja useimpiin I/O- ja kenttäväyläjärjestelmiin. IP20-kenttäväyläterminaalit ja IP67-hajautusmoduulit mahdollistavat tehokkaan ja taloudellisesti järkevän I/O-hajautuksen. Korkean suorituskyvyn EtherCAT-teknologia avaa uusia mahdollisuuksia ja potentiaalia ohjaustekniikkaan. Beckhoff tarjoaa EtherCAT tuotteita ja ratkaisuja EtherCAT terminaalien, EtherCAT Boxien ja EtherCAT Plug-in moduulien muodossa.

 
Beckhoff | The Motion Company
The Motion Company

Beckhoffin automaatiotekniikka yhdistettynä TwinCAT-automaatio-ohjelmiston liikkeenohjausteknologiaan tarjoavat kattavan ja edistyksellisen automaatiojärjestelmän. Beckhoffin PC-pohjainen ohjaustekniikka soveltuu erinomaisesti korkeaa dynamiikkaa vaativiin yksi- tai moniakselisiin liikkeenohjaussovelluksiin. AX5000- ja AX8000-sarjan servovahvistimet yhdessä suorituskykyisen EtherCAT-kenttäväyläjärjestelmän kanssa tarjoavat maksimaalista suorituskykyä ja dynamiikkaa.
One Cable –teknologia, joka yhdistää servomoottorin tehonsyötön ja takaisinkytkennnän samaan standardiin moottorikaapeliin servomoottoreissa, vähentää huomattavasti kaapelointikustannuksia. XTS (eXtended Transport System) -sähkökäyttöjärjestelmä korvaa perinteisiä mekaanisia järjestelmiä innovatiivisella mekatroniikalla. Järjestelmä mahdollistaa nopean tuotekohtaisen kuljetuksen jatkuvassa materiaalivirrassa.

 
Beckhoff | The Automation Company
The Automation Company

Beckhoff tarjoaa kokonaisvaltaisia järjestelmäratkaisuja kaikille automaation osa-alueille. Beckhoffin teollisuus-PC:t, kenttäväyläkomponentit ja TwinCAT-automaatio- ohjelmisto muodostavat keskenään yhteensopivan avoimen ohjausjärjestelmän, joka on liitettävissä standardirajapintoja käyttäen myös muihin järjestelmiin. TwinCAT-automaatio- ohjelmisto integroi reaaliaikaisen ohjauksen PLC-, NC- ja CNC-funktioilla yhdessä paketissa. Kaikki Beckhoffin ohjaimet ohjelmoidaan käyttäen TwinCAT-ohjelmistoa maailmanlaajuisesti hyväksytyn IEC 61131-3 standardin mukaisesti.