Beckhoff Building Automation
Beckhoff Building Automation

Beckhoffin PC-pohjaista ohjaustekniikkaa on hyödynnetty kaikilla teollisuusautomaation osaalueilla jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Nykypäivänä siitä on muodostunut myös olennainen osa rakennusautomaatiota. Vaatimukset rakennusten suhteen ovat tiukentuneet jatkuvasti viime vuosien aikana, jonka myötä muun muassa energiatehokkuus ja investoinnin tuotto ovat olleet merkittävässä asemassa.

Moderni, kokonaisvaltainen rakennusautomaatio mahdollistaa kestävien sekä energiatehokkaiden rakennus- ja asumisratkaisujen toteuttamisen Green Building -periaatteella. Beckhoff tarjoaa rakennusautomaation tarpeisiin kattavan ja skaalautuvan ohjausjärjestelmän aina PC- ja Ethernet-pohjaisesta ohjauksesta moduulipohjaiseen I/O-järjestelmään saakka. Beckhoff ohjausjärjestelmän avulla onkin mahdollista saavuttaa EN15232 standardin mukainen energiatehokkuusluokka A.

Integroidun rakennusautomaation edut

Sijoittajille

 • Avoin ja standardeihin pohjautuva automaatiojärjestelmä
 • Keskitetty tiedonhallinta
 • Lisäarvoa energiansäästöön integroimalla ohjaustoiminnot yhteen järjestelmään ja käyttämällä yhdistettyjä toimintoja
 • Integroidun automaatiojärjestelmän takaisinmaksuaika on noin 5 vuotta
 • Automaatiojärjestelmää voidaan helposti laajentaa ja muuttaa vastaamaan uusia vaatimuksia koko rakennuksen elinkaaren ajan

Arkkitehdeille ja suunnittelijoille

 • IP-pohjainen automaatiojärjestelmä on helppo suunnitella ja liittää rakennuksen IT-verkkoon
 • Vapaa topologia ja standardoidut kommunikointiprotokollat mahdollistavat yksilölliset ja kohteeseen parhaiten sopivat järjestelmäratkaisut
 • Anturitietojen ohjelmallinen yhdistäminen eri toiminnallisuuksia varten vähentää suunnittelun tarvetta

Järjestelmäintegraattoreille

 • Fyysisten I/O-pisteiden määrän väheneminen pienentää komponenttikustannuksia sekä mahdollisten asennus- ja käyttöönottovirheiden määrää
 • Läpinäkyvä järjestelmä jokaisen datapisteen valvontaa ja ohjaamista varten
 • Yksinkertaistettu järjestelmän ylläpito ja optimointi
 • Huoneautomaation saumaton integrointi rakennus-
  automaatiojärjestelmään